Často kladené otázky | Printstudio.FaxCopy.sk
.

I - L

pojem začína písmenami I, J, K alebo L

ICC profil

Ako ICC profil (z anglického International Color Consortium) sa označuje súbor dát charakterizujúcich spracovávanie farby v konkrétnom prostredí alebo na konkrétnom zariadení, v prípade tlačiarní aj kombinácie zariadenia (tlačiarne) a tlačového média (papieru). Profily sa vzťahujú k jednotlivým farebným modelom (RGB, CMYK, ...). 

ICC profil pre zvolenú tlačiareň a papier je možné získať ako štandardnú od výrobcov daných zariadení alebo aj individuálne pomocou meracieho zariadenia. Výsledkom ich správneho použitia potom je, že jednotlivé farby po vytlačení sú objedktívne "skutočné", teda farba na papieri má presne taký odtieň a jas, aký by mala mať podľa tlačovej predlohy. Ak je predloha vytlačená so správne zvoleným/nastaveným ICC profilom, bude z pohľadu farebnosti vytlačená vždy (aj na rôznych zariadeniach a papieroch) rovnako.

 

Ikony, piktogramy a symboly

Ikony, piktogramy a symboly majú v ponímaní grafického dizajnu a polygrafie takmer synonymický význam. Ikonky a piktogramy sú grafické symboly používané na reprezentáciu rôznych konceptov, ideí, objektov alebo informácií. Hoci sa môžu líšiť vo forme a štýle, majú spoločnú úlohu – komunikovať informácie rýchlo a efektívne, často bez potreby slov.

Piktogramy sú založené na vizuálnych symboloch, sú univerzálne a nezávislé od jazyka. S pojmom piktogram sa najčastejšie stretávame, pri dopravných značkách alebo orientačných tabuľkách vo verejnom priestore.

V polygrafii sa s ikonami, ako obľúbenými grafickými prvkami, často stretávame na vizitkách, letákoch alebo reklamných tlačovinách. V grafických návrhoch sa používajú rôzne ikony ako špendlík polohy z online máp, ktorý predstavuje adresu, kontaktné údaje vrátane telefónu, emailu, webu, sociálnych sietí či dokonca rôzne akcie a interakcie ako sú napr. zdieľaj, spusti (Play), naskenuj ma (QR kód), lupa (vyhľadaj).

Kašírovanie

Slovo kašírovanie pôvodne označovalo napodobňovanie skutočných predmetov lacnejšími napodobeninami, v súčasne polygrafii je to však technický postup, pri ktorom sa (obvykle) jeden alebo aj viacero potlačených tenších materiálov ako papier, fólia alebo textília lepia na hrubší a pevnejší podklad ako kartón, plast, kov, drevo či inú podobnú dosku.

Kašírovanie tak spája možnosti vysoko kvalitnej potlače (vo fotokvalite) na bežne používané (foto)papiere či plastové fólie s výhodami pevných, odolných a cenovo dostupných podkladových tabúľ z plastov (najmä ľahčené sendvičové dosky), kovov či dreva. 

Kopírovanie

Slovo kopírovanie môže mať viacero významov, v polygrafii sa pod týmto označením myslí obvykle vyhotovenie výtlačku (na papier alebo iné podobné médium) z pôvodnej predlohy, ktorá je tiež v fyzickej podobe (na papieri).

Staršie kopírovacie stroje pracovali na fotomechanickom princípe, kedy sa obraz z predlohy snímal a priamo opticky (bez digitálneho spracovania) prenášal buď priamo na fotocitlivý papier alebo nepriamo cez fotocitlivý valec s použitím práškového toneru na bežný papier (na ktorom sa následne tepelno-tlakovo fixoval). 

Súčasné digitálne „kopírovacie“ stroje proces kopírovania rozdelili na dve od seba nezávislé časti - predloha sa najskôr skenuje do digitálneho súboru a ten sa následne samostatne vytlačí na požadované médium (papier). Oba procesy sa môžu aj úplne oddeliť - teda sa predloha iba skenuje (výsledkom je digitálny súbor napr. vo formáte jpg, tiff alebo pdf) alebo naopak iba vytlačí z dodaného súboru.

Kopírovanie, skenovanie aj tlač môžu byť buď čiernobiele (lacnejšie) alebo plnofarebné, pričom farebná tlač sa podľa kvality ešte môže deliť na lacnejšiu komerčnú tlač (bežné dokumenty, lacnejšie) a drahšiu fototlač (vysokokvalitné fotografie, drahšie).

Kriedový papier

Kriedový papier je jedným z druhov papierov používaných v reprografii. Jedná sa o hladký bezdrevný papier obojstranne natretý kriedovou vrstvou, môže byť lesklý, matný, prípadne pololesklý. Je to kvalitný papier, na ktorom dobre vynikne jas, kontrast aj farby výtlačku. Kriedový papier sa používa najmä v ofsetovej tlač, v podmienkach FaxCOPY (digitálna tlač) sa ale použiť nedá, miesto toho používane natierané papiere.

Laminácia

Laminácia (alebo aj laminovanie, laicky občas nazývané aj „zaliatie“ dokumentu) je v reprografii proces, pri ktorom sa vytlačený dokument prekryje tenšou či hrubšou vrstvou laminovacej fólie. Laminovanie môže byť jednostranné (laminovacia fólia sa nanesie iba z jednej strany dokumentu) alebo obojstranné.

Výhodou laminovaných dokumentov je okrem exkluzívnejšieho vzhľadu najmä výrazne zvýšená odolnosť voči poškodeniu mechanickému ale aj vlhkosťou či pôsobeniu uv žiarenia.

Používajú sa laminovacie fólie rôznych hrúbok (udáva sa v mikrometroch) a s rôznym povrchom - lesklý, matný. Laminovanie sa robí v laminátoroch, čo sú stroje, ktoré kombinovaným pôsobením tlaku a tepla po definovanú dobu natopia materiál laminovacej fólie tak, že tá priľne k podkladovému materiálu.

V praxi sa používajú laminovacie materiály v návinoch použiteľné na jednostranné aj obojstranné laminovanie s možnosťou laminovať aj neštandardné rozmery a obojstranné „obálkové“ laminovacie fólie s pevnými rozmermi (A3, A4, A5, preukazy a pod.).

Lepená väzba

Lepená väzba vznikne vložením voľných listov do pripravenej obálky v chrbtovej časti spojených lepidlom. Lepidlá sa môžu používať živicové (teplom rozpustné - rýchle spracovanie) alebo klasické (schnutie viac hodín až dní, avšak vyššia mechanická pevnosť).

Pre najrýchlejšie použitie sa používajú priemyselne predpripravené obálky, ktoré majú v chrbtovej časti nanesené tuhé živicové lepidlo. Po vložení listov do obálky sa celá väzba vloží do vyhrievaného stojana, ktorý živicu rozpustí a po krátkom vychladnutí je väzba hotová. Takáto väzba sa dá aj opakovane rozobrať a znovu zlepiť.

Výrobne náročnejšia je klasická tepelná väzba, kedy sa rozpustené lepidlo vo viazači z nádobky nanáša spolu s mechanickým zdrsnením a natlačením do chrbtovej časti bloku listov určených na zviazanie a následne vloží a zalisuje do papierovej obálky. Takto urobená väzba je trvácnejšia, nedá sa však už neskôr rozobrať bez poškodenia.

Logotyp

Logotyp je významným grafickým prvkom vizuálnej identity značky, názvu firmy, výrobku a pod. Logotyp môže byť slovný alebo iba grafický, používa charakteristické znaky ako typ písma, farbu, typicky usporiadané geometrické útvary či iné grafické prvky.

Logotypy bývajú často chránené „copyrightom“ © alebo ®, t.j. ich použitie podlieha súhlasu alebo podmienkam majiteľa ochrannej známky.

Vyskytujú sa aj graficky nestvárnené logotypy, napr. iba textové označenie bez vymedzenej grafickej úpravy, ktoré potom obvykle nie sú chránené.

Lom

Ako lom sa označuje miesto preloženia materiálu (obvykle papieru či lepenky) pri knihárskom spracovaní. Lom sa obvykle vytvára falcovaním alebo pri skladaní.

NEWSLETTER
Radi by ste sa ako prví dozvedeli o výhodných akciách, súťažiach a zaujímavých foto novinkách? Prihláste sa na odber nášho newslettera.