Často kladené otázky | Printstudio.FaxCopy.sk
.

A - D

pojem začína písmenami A, B, C alebo D

Bezpečná zóna grafiky

Bezpečná zóna grafiky je plocha v dokumente, do ktorej sa musia umiestniť všetky prvky (vrátane tlačových značiek a spadávok), ktoré majú byť vytlačené. Kvôli možnému posunu tlače a tiež technologickým okrajom je bezpečná zóna obvykle najmenej 3-5 mm od okraja tlačového hárku.

Bigovanie

Bigovanie je spracovanie hárku papiera - vytvorenie (vylisovanie) ryhy, pozdĺž ktorej sa hárok môže potom zohnúť. Okrem uľahčenia zloženia zabezpečí aj to, že najmä hrubšie papiere sa v mieste ohybu nelámu a nepraskajú.

Bigovanie sa používa často pri výrobe rôznych oznámení alebo blahoželaní, pri výrobe rôznych brožúr a viazaných dokumentov ale aj ako dekoratívny prvok.

Bitmapa

Pojmom „bitmapa“ sa označuje formát ukladania grafických dát v podobe obrazových bodov, najčastejšie sa takto ukladajú fotografie. Bitmapové súbory bývajú pomerne veľké, veľkosť súboru závisí od rozmerov fotografie a farebnej hĺbky (počtu zobraziteľných farieb).

Rozmer fotografie (označuje sa tiež ako rozlíšenie) sa pri bitmapovom súbore udáva v obrazových bodoch „pixeloch“ napr. 2000 x 3000 px (skrátene 6 Mpx, čiže 6 mil. px).

Rozlíšenie fotografie je dôležité namä pre kvalitnú tlač na väčšie rozmery, obvykle sa dá kvalitne tlačiť, ak na 1 mm rozmeru výtlačku pripadá aspoň 5 obrazových bodov bitmapového súboru (napr. fotografia s rozlíšením 2000 x 3000 px sa dá kvalitne vytlačiť na rozmer 40 x 60 cm).

Farebná hĺbka (počet rozlíšiteľných farieb v súbore) bývala v minulosti 8 bitová (256 farieb) alebo 16 bitová (65536 farieb), v súčasnosti je najpoužívanejšia farebná hĺbka 24 bitov (16,7 mil. farieb), ktorá zaručí kvalitné a verné podanie farieb na výtlačku. 

Bitmapové súbory sa obvykle spracúvajú pomocou grafických programov ako Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, IrFan ale aj jednoduchých súčastí operačného systému Windows ako Kreslenie. 

Bitmapové súbory sa dajú ukladať bez kompresie (*.bmp, *.tiff) alebo s kompresiou, ktorá vždy znamená určitú (obvykle len malú, ale nevratnú) stratu kvality fotografie, najznámejší je typ *.jpg.   

Citylight

Citylight je typ outdoorovej reklamy, obvykle v podobe podsvietenej reklamenj vitríny, do ktorej sa umiestňuje plagát vytlačený na priesvitnom podklade, cez ktorý presvitá podsvietenie alebo na klasickom papieri osvetlenom bočným osvetlením. Štandardne sa citylighty robia v rozmere 118,5 cm (š) x 175 cm (v), na objednávku je však možné vyrobiť aj netypizovaný rozmer.

Čiarový kód (EAN kód)

Čiarové kódy sú zapísané lineárnymi „čiarami“ maticovým spôsobom, pričom čiary a medzery rôznych hrúbok vie skener v okamihu dekódovať a podľa potreby ďalej spracovať (skenovanie artiklu do kasy). Do čiarových kódov je možné zakódovať alfanumerické znaky, najčastejšie číselné označenia produktov, plastových identifikačných kariet a pod. Väčšinou ich nájdeme na zadnej strane balení výrobkov s dodatočným číselným zápisom v spodnej časti, ktorý neovplyvňuje jeho technickú funkčnosť. Čiarový prepis kódu ľudom umožňuje prečítať obsah kódu aj bez použitia skenera.

Symbol čiarového kódu začína značkou štart, nasledujú vlastné údaje s prípadným kontrolným súčtom a na záver je značka STOP, čo znamená, že skener dekóduje kód vždy správne, bez ohľadu na otočenie kódu.

EAN 13 a EAN 8 je európskou normou čiarového kódu (hovorovo EAN kód) pre zjednodušenie identifikácie kódov v európskom obchodnom priestore. Slovenská republika má pridelený kód krajiny 859, ktorý stojí na začiatku EAN kódov produktov vyrobených na Slovensku.

Digitálna tlač

Digitálna tlač je najbežnejší spôsob kusovej alebo nízko nákladovej tlače, kedy je samotná tlačiareň pripojená k riadiacemu počítaču, ktorý posiela tlačové dáta priamo tlačiarni.

Podľa použitej metódy sa môže jednať o tlač atramentovú (ako farbivo používa kvapalný atrament) laserovú (práškové farbivo - toner), prípadne špeciálnu (využíva vosk alebo iné tuhé farbivá).

Medzi hlavné výhody digitálnej tlače patrí rýchla a jednoduchá a teda aj lacná príprava tlače a to už pri tlači kusových množstiev. Tlač môže byť aj vo fotokvalite, plnofarebná a bez problému sa dá tlačiť aj obojstranne, obvykle však najviac do formátu A3.

Digitálna tlač sa hodí najmä pre tlač menších nákladov - firemné katalógy, vizitky, plagáty alebo letáky a pod.

DPI

DPI (skratka z anglického Dots Per Inch) označuje počet obrazových alebo tlačových bodov na jednotku rozmeru „palec“ (2,54 mm). 

Vo všeobecnosti platí, že čím vyššie je DPI pri tlači, tým kvalitnejší bude výtlačok a podobne pri zobrazení na monitore bude obrázok s vyšším DPI zreteľnejší a ostrejší.

Bežne sa pri tlači používa hodnota 300 DPI, teda 300 tlačových bodov na 25,4 mm. Rozmer jedného tlačového bodu je 25,4 / 300 = 0,085 mm, čo je už dostatočne málo na to, aby ľudské oko takýto bod nevnímalo samostatne, ale sa zleje s okolitými tlačovými bodmi do „súvislého“ celku.

Dodržať hodnotu 300 DPI sa odporúča najmä pre ostrý výstup tlačovín, ktorých mienená pozorovateľná vzdialenosť sa nachádza v zóne čítania (približne 30 cm) napr. vizitky, časopisy, pozvánky, oznámenia atď.).

Hodnota 72 DPI (resp. 96) je bežne používaný štandard v elektronických publikáciách, na webových stránkach a počítačových aplikáciách zobrazených na stolovom počítači alebo notebooku.

DTP

DTP je skratka anglického spojenia „desktop publishing“ a používal sa pôvodne na označenie tvorby tlačených dokumentov pomocou počítača - počítačovej sadzby. Dnes tak všeobecnejšie označujeme procesy, kedy grafik rozvrhne vzhľad stránky dokumentu a vloží do nej rôzne objekty - nadpisy, texty, obrázky vrátane vytvorenia samotných objektov.

Prenesene používame skratku DTP pre označenie všetkých procesov vedúcich k vytvoreniu tlačovej predlohy dokumentu, obrázku, grafiky, loga, koláže a pod. Pracovisko grafika spolu s počítačom, na ktorom pracuje, označujeme ako „DTP pracovisko“ alebo iba skratkou „DTP“. 

NEWSLETTER
Radi by ste sa ako prví dozvedeli o výhodných akciách, súťažiach a zaujímavých foto novinkách? Prihláste sa na odber nášho newslettera.