Často kladené otázky | Printstudio.FaxCopy.sk
.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov, GDPR, ...

Ako chránite moje osobné údaje?

Vaše osobné údaje chránime v zmysle platnej legislatívy, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (známeho pod označení "GDPR") a Zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.

Osobné údaje našich zákazníkov ďalej spracúvame a uchovábame bez Vášho osobitného súhlasu v rozsahu, ktorý je určený ako povinný z hľadiska zákonov o účtovníctve a daniach a to po dobu určenú týmito zákonmi (obvykle 10 rokov), Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa po dobu trvania záruky na predajný tovar ači službu (obvykle 2 roky), prípade po dobu trvania predložených obchodných ponúk či po dobu trvania uzatvorených zmlúv. 

Osobné údaje bez ďalšieho Vášho súhlasu tiež spracúvame v rozsahu potrebnom na riadne plnenie vyplývajúcez kúpnej zmluvy, prípadne predzmluvných vzťahov (evidencia objednávky, doručenie tovaru) a tieto v nevyhnutnom rozsahu tiež sprístupňujeme tretej strane (kuriérska spoločnosť, prevádzkovateľ informačného systému). Podrobnejšie aktuálne informácie je možné nájsť v našich obchodných podmienkach

Osobné údaje s Vašim výslovným a kedykoľvek odovolateľným súhlasom tiež spracúvame na marketingové účely, najmä pravidelné alebo nepravidelné zasielanie obchodných ponúk a prieskumy spokojnosti. Tento súhlas získavame spravidla pri registrácii zákazníka zaškrtnutím príslušného voliča ("zaškrtávatka"), prípadne z písomného súhlasu získaného v predajni a pod. Každý takýto súhlas získaveme od Vás dobrovoľne, preukázateľne a môžete ho tieťž kedykoľvek aj odvolať či už využitím príslušného linku v zasielaných ponukách alebo zaslaním e-mailu na náš help-desk.

Nešírime, nepredávame ani neprenajímam Vaše informácie žiadnym tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou spolupracujúcich poskytovateľov služieb, s ktorými máme zmluvný vzťah alebo osobám, ktoré sú s nami v pracovnoprávnom, obdobnom alebo v inom vzťahu, a to vždy iba v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie príslušného cieľa.

Vaše osobné informácie poskytneme, ak to vyžaduje zákon, alebo ak sa dôvodne domnievame, že zverejnenie je potrebné na ochranu našich práv a / alebo na dodržiavanie súdneho konania, súdneho príkazu alebo iného právneho procesu. Urobíme však všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili, že Vaše práva na ochranu osobných údajov budú aj naďalej chránené. 

 

Je možné požiadať o zmazanie mojich osobných údajov evidovaných vo vašej spoločnosti?

Áno, kedykoľvek môžete požiadať o zmazanie osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme a ktoré prípadne spracúvame na účely marketingu.

O zmazanie môžete požiadať linkom na konci každého reklamného e-mailu, ktorý od nás dostávate, písomne cez e-mail alebo telefonicky na našu informačnú linku 0850/111516.

Nie je však možné zmazať osobné údaje uchovávané na základe osobitných zákonov, napríklad zákona o účtovníctve (povinnosť archivovať faktúry 10 rokov po skončení účtovného obdobia), Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa (povinnosť riešiť reklamáciu po dobu plynutia záručnej lehoty) a pod.  

NEWSLETTER
Radi by ste sa ako prví dozvedeli o výhodných akciách, súťažiach a zaujímavých foto novinkách? Prihláste sa na odber nášho newslettera.