Často kladené otázky | Printstudio.FaxCopy.sk
.

V - Z

pojem začína písmenami V, W, X, Y alebo Z

Väzba

Pojem väzba (viazanie) môže mať viacero významov, v polygrafii sa tak označuje spôsob spracovania dokumentov do finálnej podoby zaviazaním, obvykle do obálky (ale môže byť aj bez obálky).

Väzieb existuje veľa druhov, od najjednoduchšieho spinkovania až po sofistikované lepené či šité väzby do tvrdých prebalov s plnofarebnou potlačou obalu a rôznami doplnkami v podobe chlopní, vreciek a pod. Väzby môžu byť aj rozoberateľné, teda s možnosťou pridávania či výmeny obsahu.

Veľkoformátová tlač

Veľkoformátová tlač je tlač na médium väčších rozmerov. V poídmienkach FaxCopy rozlišujeme maloformátovú tlač na rozmer do A3 (297 x 410 mm) a tlač veľkoformátovú, teda viac ako A3 a až do rozmeru cca 1,5 x 9 m (v celku, väčší rozmer sa vyrába ako skladačka).

Veľkoformátová tlač zahŕňa tlač výkresov (technická tlač) a tlač fotografií a podobných produktov (fototlač).

Výkres

Pod pojmom „výkres“ sa môže skrývať viacero významov, v podmienkach FaxCOPY sú to technické výkresy a školské výkresy.

Technické výkresy sú službový produkt - výkres Vám podľa dodaných podkladov vytlačíme v rozmeroch od A4 až po predĺžené formáty A0 a v prípadne aj poskladáme v súlade s príslušnou technickou normou.

Školské výkresy sú tvrdšie hárky rôzneho rozmeru (spravidla formáty od A5 po A1) a hrúbky (100 - 300 g/m2) určené pre ručné kreslenie alebo maľovanie a spravidla nie sú vhodné pre použitie v atramentových ani laserových tlačiarňach, ich spracovanie povrchu a zloženie nezaručí ostrú a trvanlivú tlač.

Zalamovanie

Zalamovanie (alebo zalomenie) je v polygrafii záverečné spracovanie textovej a grafickej predlohy do finálnej podoby (stránky), teda rozloženie jednotlivých prvkov na plochu stránky.

Najjednoduchšie zalomenie môže predstavovať rozdeľovanie slov v texte na konci riadkov tak, aby boli dodržané popri gramatických pravidlách aj pravidlá typografické (okraje, odstupy, zarovnanie atď). Zložitejšie zalamovanie potom pracuje s celými odsekmi, článkami či obrázkami, ktoré upravuje do stĺpcov a blokov na stránku (napr. časopisu) tak, aby boli dobre "čitateľné" a aj bola optimálne využitá plocha stránky. 

Živicová väzba

Živicová väzba je druh lepenej väzby, pri ktorej sa ako lepidlo používa živica. Do prtedpripravenej obálky je obvykle v chrbtovej časti väzby nanesený prúžok lepidla. Do obálky sa vložia dokumenty určené na zviazane a obálka sa vloží do viazacieho stroja, ktorý v chrbtovej časti roztaví lepidlo. Po vybratí zo stroja a stuhnutí je väzby hotová. Výhodou živicovej väzby je jej jednoduchosť a rýchlosť výroby, nevýhodou je menšia mechanická odolnosť najmä pri menej ohľaduplnom zaobchádzaní. 

NEWSLETTER
Radi by ste sa ako prví dozvedeli o výhodných akciách, súťažiach a zaujímavých foto novinkách? Prihláste sa na odber nášho newslettera.