Často kladené otázky | Printstudio.FaxCopy.sk
.

M - Q

pojem začína písmenami M. N, O, P alebo Q

Mäkká väzba

Ako "mäkkú" označujeme väzbu do mäkkej obálky, obvykle papierovej alebo plastovej. Mäkká väzba sa realizuje najčastejšie ako lepená väzba, môže byť však aj iba mechanicky lisovaná. Pri väčšine typov obálok na mäkkú väzbu je možná aj ich potlač. 

Metalické papiere

Metalický papier je špeciálny typ papiera, ktorý má na svojom povrchu aplikovanú tenkú vrstvu kovu, obvykle hliníka alebo bronzového prášku. Táto kovová vrstva mu dáva lesklý a metalický vzhľad. Vo FaxCOPY ponúkame rôzne farebné odtiene a textúry metalických papierov, ktoré sa často používajú na vyhotovenie vizitiek, svadobných oznámení, kupónov či tlačovín, ktoré majú pôsobiť luxusne.

Náklad

Označenie náklad sa v polygrafii obvykle používa ako počet výtlačkov (kusov) pri publikáciách a iných tlačovinách.

Iný význam (ekonomický, finančný) tohto pojmu je v súvislosti s kalkuláciou cien, kedy sa používa na označenie súhrnu cien potrebných materiálov a iných vstupov na zhotovenie tlačoviny (zákazky).

Natieraný papier

Natierané papiere sa v reprografii používajú pre digitálnu tlač na laserových tlačiarňach na exkluzívnejšie letáky, plagáty, fotografie a pod. Je to ale iba jedna z podskupín natieraných papierov, pre digitálnu tlač sa napr. nehodia kriedové natierané papiere (tieto sú určené pre ofsetovú tlač).

Obojstranne natierané papiere sa vyznačujú ostrou a žiarivou tlačou, majú vysokú belosť, rozlišovaciu schopnosť, výbornú hladkosť povrchu a sú vhodné aj pre obojstrannú tlač. Sú dostupné ako lesklé, pololesklé alebo matné.

 

Obálka (väzby)

Pri viazaní dokumentov sa obsah (vnútro) vkladá do obálky, ktorá predstavuje vonkajšiu ochranu vzniknutého zviazaného dokumentu (knihy, brožúra, diplomovky, ...).

Pri viazaní záverečných prác do tvrdej väzby sa obálky s potlačou vyrába na mieru podľa konkrétnej objednávky (formát, šírka chrbta, potlač) a je to časovo náročná operácia, obvykle sa nerobí na počkanie, je vhodné jej výrobu objednať on-line vopred.

Ak chce zákazník do obálky zaviazať inde (nie vo FaxCopy) vytlačený obsah práce, samotné zaviazanie do pripravenej obálky sa potom už dá spravidla urobiť aj na počkanie a priamo v predajni pri osobnej návšteve. 

Ofsetová tlač

Ofsetová tlač je nepriama valcová alebo plochá tlač „z plochy“, pri ktorej sú tlačiace a netlačiace plochy v rovnakej výške a prenos farbiva sa riadi iba rozdielnymi fyzikálno-chemickými vlastnosťami uvedených plôch - tlačiace miesta sú olejofilné (viažu na seba farbu) a netlačiace miesta sú hydrofilné (viažu vodu, nie však farbu).

Ofsetová tlač je v súčasnosti najpoužívanejšia najmä pri vyšších nákladoch (počte výtlačkov), je presná, kvalitná a umožňuje (na rozdiel od digitálnej tlače) aj použitie priamych farieb (tekutá farba v presne namiešanom odtieni), teda výsledná farba sa nevytvára miešaním základných zložiek (farieb) v momente tlače, ale je pripravená už vopred, čo umožňuje lepšiu vernosť aj dodržanie farby pri všetkých výtlačkoch.

 

 

One Way Vision (fólia)

Dierkovaná (pravidelne perforovaná) fólia určená pre výlepn na sklo (výklad, okno, ...) umožňuje na plochu umiestniť reklamu alebo iný obsah viditeľný z vonkajšej strany a súčasne dovnútra do miestnosti prepúšťa svetlo (priepustnosť až do 70%) a umožňuje pohľad smerom von. Čiastočne pôsobí aj ako protislnečná clona a zabezpečí súkromie v interiéri.

Pantone (farba)

Pantone je v pôvodnom význame názov spoločnosti, ktorá zadefinovala množinu farieb používaných okrem iného aj v polygrafickom priemysle. Hovorovo sa toto označenie používa práve pre uvedený súbor presne a univerzálne definovaných farieb a ich odtieňov.

Papier (druhy)

Papier je dlhými rokmi osvedčený materiál používaný pre výrobu dokumentov a tlačovín.

Z pohľadu použitia sa papiere dajú rozdeliť na:

  • nenatierané
  • natierané
  • špeciálne
  • kartóny a lepenky

Nenatierané bezdrevné papiere sa používajú pri digitálnej aj ofsetovej tlači na menej náročné, prednostne čiernobiele, dokumenty. Ich výhodou je menej ekologicky zaťažujúca výroba a (niekedy) aj nižšia cena. Do tejto skupiny sa zaraďujú aj papiere recyklované.

Natierané papiere sú povrchovo jednostranne alebo obojstranne upravené nanesením hladkej vrstvy, vyznačujú sa hladším povrchom, vyššou belosťou a svetlo nepriepustnosťou (nepresvitajú). Používajú sa na tlač náročnejších, najmä farebných dokumentov, letákov a prípadne fotografií. Povrchová vrstva môže byť aj krieda (označujeme ako natierané kriedové papiere), ktoré sa ale nehodia pre digitálnu tlač (preto ich vo FaxCOPY nepoužívame), na digitálnu  tlač používame papiere natierané štandardnými materiálmi. Povrch natieraných papierov môže byť matný, pololesklý alebo lesklý. 

Medzi špeciálne papiere sa zaraďujú rôzne samoprepisovacie papiere, fotopapiere (špeciálne určené pre tlač atramentom), termocitlivé papiere (hojne využívané v tlačiarňach pokladničných dokladov), etiketové a pod.

Kartóny a lepenky sa používajú v knihárskej výrobe (napr. na obaly kníh), na výrobu zakladačov, tabúľ, ako podklad na kašírovanie a pod. a samozrejme aj ako pomocný obalový materiál. 

Pauzovací papier

Špeciálny (polo)priesvitný hladký druh papiera určený pôvodne na kreslenie výrobných výkresov tušom - originálov, z ktorých sa následne kopírovaním vytvárali výrobné sady výkresov. Dnes sa s obľubou používa na výrobu nápaditých propagačných a informačných materiálov (oznámenia, vizitky, ...).

V ponuke FaxCopy ho nájdetejednak ako tovar (formátované hárky A4, A3) v hrúbkach 65 g/m2 a 90/95 g/m2 a tiež sa používa na tlač veľkoformátových výkresov až do rozmeru A0. 

Perforácia

Perforácia na polaygrafických výrobkoch slúži na vytvorenie odtrhovej hrany, pozdĺž ktorej sa potom z papieru (listu, hárku, ...) dá oddeliť jeho časť (kupón, útržok, ...), onvykle je vytvorená jemným dierkovaním alebo pozdĺžnymi tenkými zárezmi, prípadne ryhovaním.

Polygrafia

Pod polygrafiou sa rozumie výrobný odbor, ktorý reprodukuje a tlačou rozmnožuje najrôznejšie tlačené, písané, kreslenéa pod. predlohy a tiež ich spracúva do finálnej podoby (kniha, noviny, plagáty, ...).

Polygrafia zahŕňa prípravu samotných dokumentov či iných predlôh (grafické a technické spracovanie), výrobu prípadne potebných foriem či matríc, finalizáciu dokumentov (rezanie, skladanie, viazanie, ...) a ďalšie pomocné služby (obálkovanie, balenie, ...).

Polymerická fólia

Polymerické samolepiace fólie predstavujú rozumný kompomis pri voľbe materiálu na výrobu samolepiacich fólií do exteriérového prostredia. Vyrábajú sa s prídavkom zmesi polymérov do základného monomerického materiálu, čím sa dosahuje vyššia elasticita a lepšia odolnosť voči zmenám teploty (dôležité napríklad pri polepoch áut, kde sú teplotné výkyvy bežne od -10°C do +50°C). Životnosť takýchto fólií je aj v náročných podmienkach 3 - 5 rokov, nehodia sa však pre polep nerovných povrchov.

Pre porovnanie - najvyššiu kvalitu a životnosť (ale aj cenu)) dosahujú fólie valcované, naopak lacnou alternatívou sú obyčajné monomerické fólie, kde však životnosť v exteriéri nepresiahne podľa namáhania 1-2 roky.

 

Pozorovateľná vzdialenosť

Pod pojmom pozorovateľná vzdialenosť myslíme vzdialenosť medzi pozorovateľom a výtlačkom. Je potrebné brať na vedomie, že každá tlačovina má svoju funkciu a účel ku ktorému bola vytlačená.

Vedieť vopred pozorovateľnú vzdialenosť tlačovín je dôležité najmä pre grafických dizajnérov, ktorí pripravujú grafické návrhy výtlačkov, vrátane textov, obrázkov a ďalších grafických objektov.

Letáky, knihy, časopisy či vizitky sú navrhované na čítanie z rúk, ich pozorovateľná vzdialenosť je približne 30 cm. Texty musia mať vhodne zvolenú veľkosť, aby ich bolo možné z tejto vzdialenosti komfortne čítať. Štandardom pre ostrú tlač obrázkov pri týchto tlačovinách, je ich rozlíšenie 300 DPI. Nie vždy je však potrebné dodržať pravidlo o podkladoch s rozlíšením 300 DPI, do úvahy vstupuje pozorovateľná vzdialenosť tlačovín. Bannery alebo veľké fotoobrazy sú často mienené na pozorovanie z niekoľkých metrov. Na billboardy či megaboardy spravidla pozeráme z desiatok či dokonca stoviek metrov. Čím je pozorovateľná vzdialenosť väčšia, tým je tolerované nižšie rozlíšenie bitmapových podkladov. Ľudské oči z dostatočnej vzdialenosti vnímajú rozmazané fotografie ako ostré.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že hodnota DPI je v praxi relevantná iba vo vzťahu so známou pozorovateľnou vzdialenosťou.

PVC (materiál)

PVC (skratka z polyvinylchlorid) je plastický polymér široko používaný materiál v polygrafii v podobe fólií a dosiek, používa sa ako lacný a odolný nosič tlačenej reklamy (napr. bannerov), identifikačných ale aj hracích kariet, ako podkladový materiál pre obrazy, samolepky ale aj ako obaly väzieb.

Okrem toho sa používa aj na výrobu množstva predmetov bežnej dennej potreby.

 

QR kód

QR kódy sa s obľubou používajú ako analógové nosiče informácií, najčastejšie kontaktných údajov,  webových odkazov, čísel alebo správ v rozsahu až niekoľko tisíc znakov. Skratka „QR“ pochádza z angl. Quick Response (Rýchla reakcia), čo odkazuje na jeho schopnosť rýchleho dekódovania dát.

Kód sa skladá z charakteristických čiernych a bielych štvorcov. Obvykle je vytlačený na papierovom či podobnom médiu, ktoré je možné naskenovať kamerou bežných mobilov a prenosných zariadení. Skenovanie QR kódov je možné aj z LCD obrazoviek a podobných zobrazovacích plôch.

Je zvykom, že tlačené vizitky často obsahujú aj QR kód s digitálnou verziou vizitky a kontaktnými údajmi, ktoré je po naskenovaní možné pridať do kontaktov telefónu.

Okrem vizitiek sa s QR kódmi stretávame na rôznych propagačných tlačovinách ako sú letáky, plagáty, billboardy, rollup nosiče atď.

NEWSLETTER
Radi by ste sa ako prví dozvedeli o výhodných akciách, súťažiach a zaujímavých foto novinkách? Prihláste sa na odber nášho newslettera.