ICC profil | Printstudio.FaxCopy.sk
.

ICC profil

Ako ICC profil (z anglického International Color Consortium) sa označuje súbor dát charakterizujúcich spracovávanie farby v konkrétnom prostredí alebo na konkrétnom zariadení, v prípade tlačiarní aj kombinácie zariadenia (tlačiarne) a tlačového média (papieru). Profily sa vzťahujú k jednotlivým farebným modelom (RGB, CMYK, ...). 

ICC profil pre zvolenú tlačiareň a papier je možné získať ako štandardnú od výrobcov daných zariadení alebo aj individuálne pomocou meracieho zariadenia. Výsledkom ich správneho použitia potom je, že jednotlivé farby po vytlačení sú objedktívne "skutočné", teda farba na papieri má presne taký odtieň a jas, aký by mala mať podľa tlačovej predlohy. Ak je predloha vytlačená so správne zvoleným/nastaveným ICC profilom, bude z pohľadu farebnosti vytlačená vždy (aj na rôznych zariadeniach a papieroch) rovnako.

 

NEWSLETTER
Radi by ste sa ako prví dozvedeli o výhodných akciách, súťažiach a zaujímavých foto novinkách? Prihláste sa na odber nášho newslettera.