DTP | Printstudio.FaxCopy.sk
.

DTP

DTP je skratka anglického spojenia „desktop publishing“ a používal sa pôvodne na označenie tvorby tlačených dokumentov pomocou počítača - počítačovej sadzby. Dnes tak všeobecnejšie označujeme procesy, kedy grafik rozvrhne vzhľad stránky dokumentu a vloží do nej rôzne objekty - nadpisy, texty, obrázky vrátane vytvorenia samotných objektov.

Prenesene používame skratku DTP pre označenie všetkých procesov vedúcich k vytvoreniu tlačovej predlohy dokumentu, obrázku, grafiky, loga, koláže a pod. Pracovisko grafika spolu s počítačom, na ktorom pracuje, označujeme ako „DTP pracovisko“ alebo iba skratkou „DTP“. 

NEWSLETTER
Radi by ste sa ako prví dozvedeli o výhodných akciách, súťažiach a zaujímavých foto novinkách? Prihláste sa na odber nášho newslettera.