.

Blog

Napísanie samotnej diplomovej alebo bakalárskej práce dá zabrať. Jej obsah tvorí základnú, podstatnú časť hodnotenia študenta. Dôraz sa však kladie aj na vizuálnu podobu práce. Jej formátovanie a viazanie. Aby vaše celkové hodnotenie nepokazili vzhľad a úprava, pripomeňme si základné pravidlá pre formátovanie aj viazanie prác.

Áno, dá sa to. Záverečná práca bez stresu, či riešení na poslednú chvíľu. Pozrime sa tejto téme na zúbok.

Viac ako 90% informácií vnímame zrakom a tak nečudo, že plagáty a fotografie v životnej či nadživotnej veľkosti patria k najúčinnejším formám vizuálnej komunikácie. Navyše, veľkoplošné plagáty sú najrýchlejšou cestou, ako upútať zrak a tým aj pozornosť zákazníkov.

Pečiatka predstavuje užitočný nástroj, ktorý pomáha budovať imidž podniku. Okrem toho šetrí čas pri označovaní rôznych dokumentov a efektívne informuje o vašej firme. Pri výbere pečiatok máte niekoľko možností. Dnes sa pozrieme na tie najpoužívanejšie.

Štúdium na vysokej škole je síce u nás bezplatné, ale s výdavkami, ktoré so školou súvisia, treba rátať. Študent musí siahnuť hlbšie do vrecka aj v prípade kníh, skrípt, kopírovania, tlače a nákupu študijných pomôcok. Ak si však výdavky dobre naplánujete, nemusí vás ich výška až tak zaskočiť.

16.10.2017    Čas čítania: 2 min. Ako si vytvoriť vizitky online? Máme pre vás pár tipov

Vizitky sú ako malý billboard. Pre podnikateľov stále boli a sú jedným zo základných nástrojov priameho marketingu. Máme pre vás pár tipov, ako si vytvoriť tie online.

Je tu ďalší školský rok. Ku škole patria rôzne písomné práce. Pre končiacich študentov vysokých škôl aj bakalárske, diplomové, alebo dizertačné. Je pre tieto práce vhodná hrebeňová väzba?

Úspechu v podnikaní predchádza kvalitne vykonaná práca a dobrý marketing. Vizitky sú v tomto smere považované za akýsi základ. Dnes sa pozrieme na 5 typov, ktoré vašich potencionálnych zákazníkov skôr odradia než prilákajú.

História pečiatok je bohatá a podľa archeológov siaha až do obdobia 4 – 5-tisíc rokov pred naším letopočtom. Od hlinených pečatidiel prešiel tento kancelársky pomocník naozaj dlhú cestu. Viete, kde sa to všetko začalo?

Potrebujete si vytlačiť niečo väčšie ako A4 a bojíte sa výsledku? U nás ste na správnom mieste. V dnešnom článku sa pozrieme na to, ako funguje veľkoformátová tlač a čo všetko od nej môžete očakávať.