Máme pre Vás OTVORENÉ predajne FaxCOPY, ktoré fungujú v režime OP (očkovaní, prekonaní), ostatným zákazníkom vydáme e-shopové objednávky za sprísnených hygienických opatrení mimo predajne.

.
15.10.2021      Čas čítania: 3 min.

Všetko, čo by ste mali vedieť o tlači technických výkresov


Tlač technických výkresov je záležitosťou, bez ktorej sa neobídu mnohé technické profesie. Do prvého kontaktu s ňou prichádzajú už študenti stredných odborných a vysokých škôl. Technický výkres je napokon spôsob, ako presne znázorniť a zaznačiť technické detaily stavieb, návrhov či rôznych plánov a odkomunikovať ich so všetkými dotknutými stranami.

K tomu, aby ste však taký výkres mohli držať v rukách, je potrebných niekoľko podstatných krokov. Prečítajte si, čo všetko je potrebné, ak chcete dosiahnuť kvalitnú tlač technických výkresov.

technické výkresy na stole a v pozadí ľudia

 

Špecifiká technických výkresov a ich príprava na tlač

Technické výkresy sú neoddeliteľnou súčasťou práce mnohých architektov, projektantov, staviteľov, geodetov, konštruktérov, návrhárov, strojárov a iných technických profesií, kde sa požaduje presné zaznačenie objektu alebo predmetu. K tomu, aby ich však všetci títo mohli držať vo fyzickej podobe, je potrebné takéto výkresy vytvoriť.

Ako sa vytvára technický výkres?

Už počas štúdia sa žiaci učia, ako zakresliť objekt podľa technických noriem tak, aby z neho dokázali prečítať informácie všetci tí, ktorí to potrebujú. Tieto normy udávajú vzhľad technického výkresu a taktiež informácie, ktoré na ňom musia byť v správnej forme a rozsahu uvedené.

Existujú dva spôsoby vyhotovenia takýchto výkresov. Kým sa na technických odboroch študenti perlúskavajú ručným kreslením, v reálnej profesii na ich vytvorenie používajú najmä špeciálne počítačové programy. Medzi najznámejšie patrí AutoCAD alebo jeho alternatíva GstarCAD. Práve pomocou digitálnych programov je možné zakresľovať dokonale presnú dokumentáciu a navyše do nej opätovne zasahovať podľa potreby.

Čím je špecifická tlač technických výkresov?

Technické výkresy takmer vždy presahujú rozmery formátu A4 či A3. I z tohto dôvodu sú tlačené na špeciálnych veľkoformátových tlačiarňach - plotroch. V profesionálnom copycentre sú následne finalizované do výslednej podoby pomocou skladacieho zariadenia tak, aby mohli byť súčasťou klasickej formy projektovej dokumentácie (najčastejšie v obálke formátu A4).

Aké parametre by mal spĺňať súbor, v ktorom je technický výkres na tlač pripravený?

Zásadnou informáciou je, v akom formáte je dokument uložený. Za predpokladu, že bol technický výkres vytvorený v jednom z uvedených programov, najčastejšie sa stretnete s formátmi DWG, prípadne textovou formou DXF. Výkresy vytvorené v menej často používaných programoch majú koncovku .ai, .cdr, prípadne .jpg alebo .png.

technický výkres

 

Najideálnejším variantom, v akom môžete pripraviť a odoslať technické výkresy na tlač, je však PDF. A to hneď z niekoľkých dôvodov:

 • rýchlejší prenos, spracovanie a tlač súboru
 • zachovanie mierky a ostatných parametrov výkresu aj po prenose medzi rôznymi zariadeniami
 • istota spracovania tlače v copycentre, kde nedisponujú programom, v ktorom bol technický výkres vytvorený, prípadne majú inú verziu
 • zachovanie autorských práv a istota bezzásahového spracovania

 

Návod: Ako pripraviť podklady pre tlač technických výkresov z AutoCAD-u

Vytlačiť technické výkresy z programu AutoCAD, nie je tak jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Klasický príkaz, CTRL+P v tomto prípade neobstojí. Keďže veľká časť projektantov, architektov a strojárov využíva práve služby copycentier, najčastejším bodom príravy tlače technických výkresov, je práve ich publikovanie do formátu PDF.

Postup je nasledovný:

 1. V sekcii Rozvrhnutie si zvoľte ikonu Nastavenie stránky.

 2. Vytvorte nové nastavenie a pomenujte ho podľa uváženia.

 3. Následne si v Nastaveniach tlače zvoľte tlačiareň (DWG to PDF) a veľkosť formátu.

 4. Nastavenia tlače potvrďte a následne si v okne Nastavenia stránky označte práve vytvorenú šablónu. Potvrďte pomocou tlačidla Aktuálne.

 5. Vytvorená šablóna nastavenia tlače bude automaticky zahŕňať všetky stránky vášho výberu.

 6. Záložky s dokumentami na spodnej lište, ktoré chcete vytlačiť, si označte pomocou príkazu CTRL + ľavé tlačidlo myši.

 7. Po označení následne kliknite na plochu pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Publikovať vybrané rozvrhnutia.

 8. Skontrolujte zobrazené nastavenia a celý proces potvrďte tlačidlom Publikovať.

 

Takto pripravené podklady pre tlač technických výkresov môžete vytlačiť kdekoľvek, kde to technologické možnosti a vybavenie umožňujú. Ak však potrebujete spoľahlivý výstup, obráťte sa na profesionálov. Tí vám napokon pomôžu s tlačou technických výkresov priamo z programu AutoCAD aj v prípade, ak ich do formátu PDF z akéhokoľvek dôvodu neviete alebo nemôžete vypublikovať.

Potrebujem vytlačiť technické výkresy