.
12.05.2020      Čas čítania: 3 min.

Odovzdávanie diplomovky: Akým chybám sa treba vyvarovať?


Sú takí, ktorí sa nevedia dočkať, kedy diplomovku, ktorú majú už dávno vytlačenú a zviazanú, konečne odovzdajú. Druhý tábor, kam asi patrí väčšina študentov, zdesene hľadí na kalendár, kde sa dátum s červeným nápisom DIPLOMOVKA nezadržateľne blíži. Tak či onak, po jej odovzdaní si vydýchnu asi všetci.

Viete, čo všetko by ste si mali určite skontrolovať skôr, než si dáte záverečnú prácu zviazať? Toto sú chyby, na ktoré dopláca väčšina študentov.

 

Študenti sedia v kaviarni pri knihách a laptope a pracujú na dokončení svojej diplomovej práce

 

Dvakrát meraj, len raz viaž (diplomovku)

Povedal by vám vari každý, kto už má peripetie so záverečnými prácami za sebou. Staré zlaté pravidlo nám jasne pripomína, že to najdôležitejšie pred finálnou úpravou – viazaním diplomovky, je dôsledná kontrola. Čo by ste teda mali ešte raz prebehnúť?

 

Originálny obsah diplomovky ako základný pilier

Bez kvalitného obsahu to jednoducho nepôjde. Máte pocit, že už recitujete každú vetu zľava i zprava? V záverečnej práci by ste mali ukázať, že na základe poznatkov získaných počas štúdia na vysokej škole, dokážete byť vo svojom odbore prínosný. Či už pre svojich kolegov magistrov, inžinierov, doktorandov a celú akademickú obec, alebo ďalších študentov.

K obsahu sa už počas písania práce celkom určite vyjadrí aj váš školiteľ. Ako ho však vyšperkovať do dokonalosti tak, aby zabodoval aj u ostatných členov komisie? Základom je jasne definovať hypotézu vašej práce v úvode a napokon ju vyvrátiť alebo potvrdiť v závere práce.

A hoci je lákavé prebrať myšlienky, vety či celé odseky zo zdrojov, na ktoré ste počas písania diplomovky narazili, touto cestou by ste sa celkom určite uberať nemali. Kontrolné nástroje na odhalenie plagiátorstva sú dnes na skutočne vysokej úrovni. Nezabudnite sa teda na každú myšlienku, ktorá nepochádza z vašej hlavy, vhodne odkázať citáciou alebo parafrázou.

 

Forma diplomovej práce má svoje jasné pravidlá

Ak by ste obsah záverečnej práce doladili do posledného detailu, nezabúdajte na to, ako ho vhodne obaliť. Na to slúžia určité pravidlá, ktoré definujú formu diplomovky. Titulná aj obalová strana, úvod, abstrakt, členenie jednotlivých kapitol, záver aj zoznam použitej literatúry majú presne určené parametre, ktoré treba pri písaní práce dodržať. Tie sa na jednotlivých univerzitách a vysokých školách líšia, preto si ich nezabudnite pri písaní diplomovky overiť na svojej katedre.

Výnimkou nie je ani správny bibliografický zápis použitej literatúry. I to, ako vyzerá poznámka pod čiarou, ktorá sa na zdroje odkazuje, presne zodpovedá určitému vzorcu. Viac o okrajoch, odsekoch, riadkovaní, číslovaní strán či zarovnaní písma si môžete prečítať v nedávnom článku na blogu, kde sme formu diplomovej práce rozoberali bližšie.

 

Žena z police v univerzitnej knižnici vyberá kópiu diplomovej práce v hrubej tmavej väzbe

 

Ypsilony a iné nástrahy našej slovenčiny

Gramatika dokáže potrápiť. Hoci si myslíte, že ju ovládate na celkom slušnej úrovni, nie je na škodu nechať si diplomovku skontrolovať. Nemusíte, samozrejme, hľadať profesionálneho korektora. Celkom iste postačí napríklad pohľad iného spolužiaka, či rodiča, ktorý nájde i to, čo ste vy prehliadli. Možno sa budete čudovať, koľko toho napokon bude. Autorská slepota totiž postihuje aj tých najväčších majstrov slova.

Okrem gramatiky a pravopisných chýb sa vo vašej práci možno nájde i niekoľko viet a odstavcov, ktoré by zmenou slovosledu nabrali na väčšom význame. Opäť raz postačí názor nezainteresovaného človeka.

 

Tlač a viazanie diplomovky. Ako ho správne načasovať?

Už zo skúseností starších možno viete, že nechať si tlač diplomovej alebo inej záverečnej práce na poslednú chvíľu, nie je ten najlepší nápad. Podobne ako vy totiž môže premýšľať niekoľko desiatok či stoviek študentov a copycentrum vo vašom okolí vám prácu na počkanie zrejme vyhotoví len ťažko.

Niekoľkodňová rezerva, ktorú si ponecháte na tlač a viazanie diplomovky, je teda istotou, na ktorú sa oplatí vsadiť. Vyhotovenie práce môžete zadať dokonca online práve v momente, kedy ju budete mať vo finálnej podobe. Ušetríte tak čas, kým nadíde vhodná chvíľa riešiť to osobne.

Preverte si vopred možnosti viazania a tlače a taktiež druhy väzby, ktoré vaša škola akceptuje. Dokonca môžete porozmýšľať aj nad farebnými kombináciami písma a obálky.

Najnovšie viete zadať ich výrobu skôr, než bude práca hotová a poistiť sa tak pred úpravami v poslednej chvíli. Akonáhle napíšete poslednú bodku a všetky vyššie spomenuté body prebehnete posledný raz, jednoducho odošlete súbor na tlač v mediálnej podobe a vaša diplomovka bude pripravená na vyzdvihnutie či odoslanie kuriérom v rekordne krátkom čase.

 

Mladá žena sedí za stolom s laptopom a papiermi a pracuje na písaní svojej diplomovky

 

NÁŠ TIP:

Ak zadávate tlač a viazanie diplomovej práce online, prípadne ju prinesiete do predajne vytlačiť na USB kľúči, nezabudnite ju uložiť vo formáte .pdf, prípadne doň prekonvertovať súbor z formátov doc./docx., v ktorých ste prácu písali. Vyhnete sa tak neželaným posunom textu či dokonca celých odstavcov, ktoré ste tak pracne nastavovali.

Sedíte práve nad diplomovkou a máte pocit, že čas neuveriteľne rýchlo letí, no i napriek tomu nemá jej písanie konca-kraja? Veríme, že vám to bude vďaka našim skúsenostiam s tlačou a viazaním záverečných prác nakoniec odsýpať tým správnym tempom. A žiadne chyby nenarušia moment, kedy budete svoju vyhotovenú diplomovku držať s úľavou vo svojich rukách.

 

Objednať tlač a viazanie diplomovky