.
15.01.2022      Čas čítania: 3 min.

Čo je zlatý rez a ako sa dá využiť v modernom dizajne?


Zachytili ste už niekedy pojmy ako zlatý rez alebo Fibonacciho postupnosť? Ak sa venujete tvorbe dizajnu, či už ako webdizajnér, fotograf, maliar alebo grafik, ktorý pripravuje výstupy pre tlač, zrejme vám tieto pojmy až tak cudzie nie sú. Hoci sa jedná v prvom rade o matematické pojmy, sú svetlým príkladom toho, ako sa dizajn a umelecké vnímanie s tak exaktnou vedou, ako je matematika, dokonale prelínajú. Čo je teda zlatý rez a ako vám môže pomôcť vo vašej tvorbe?

zlatý rez vyznačený na fotografii ulity

 

Využite zlatý rez pri tvorbe dizajnu a kompozícií, úspech je zaručený

Čo je zlatý rez?

Zlatý rez, známy aj ako zlatý pomer či golden ratio je matematická konštanta s presným pomerom 1:1,618. Pre tých, ktorí sa radi číslam pozrú pod pokrievku, je tu i vysvetlenie pomocou geometrie. Ak objekt rozdelíme na dve časti, platí, že tá dlhšia časť, vydelená kratšou, je rovná súčtu oboch, vydeleného dlhšou časťou.

vzorec pre výpočet zlatého rezu: a/b = (a+b)/a

Výsledok 1,618 je známy nielen v súčasnosti. Korene zlatého rezu siahajú dokonca do obdobia stavby egyptských pyramíd, starovekého Grécka a Ríma. Zákonitosti zlatého rezu využili aj umelci ako Leonardo da Vinci či matematik Fibonacci, ktorý ho zrejme nevedomky ďalej rozvinul v postupnosť dodnes nesúcu jeho meno. Napokon, určite poznáte ten sled čísel, kedy každé jedno ďalšie vzniká ako súčet dvoch predchádzajúcich. A podiel dvoch susediacich (väčšie delené menším) prichádza vždy s výsledkom približným k cifre 1,618.

Fibonacciho postupnosť: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …

zlatý rez výpočrt

 

Kde všade sa so zlatým rezom stretávame?

Pravidlá dokonalého zlatého rezu oprášili zvuční majstri renesancie (ako napríklad spomínaný Leonardo da Vinci), avšak pri jeho skúmaní ho spolu s Fibonacciho radom nájdeme v mnohých veciach či úkazoch vyskytujúcich sa nezávisle od pričinenia ľudského faktora. Príkladom je samotná ľudská tvár, ľudské telo, či dokonca štruktúra DNA. Od Fibonacciho radu sa ďalej odvíja takzvaná zlatá špirála, ktorú nachádzame v štruktúre šišiek, hlávkach karfiolu, usporiadaní rastlín na stopke, tvare hurikánu či tvare slimáčej ulity.

 

3 tipy, ako využiť zlatý rez pri vytváraní dizajnu

Pri dlhšom bádaní by sme našli stále viac a viac príkladov, kde všade možno tieto konštanty nájsť a zákonitosti pozorovať. Ako však súvisia s dizajnom? Keďže sa tvary pripomínajúce zlatú špirálu a usporiadanie objektov či kompozícia kopírujúca zlatý rez vyskytujú v našom živote v tej najprirodzenejšej forme, považuje ich naše oko za príjemné. Celkom prirodzene k nim inklinuje a vníma informácie podané prostredníctvom nich podvedome a intuitívne.

Existuje hneď niekoľko oblastí, v ktorých sú vytvorené vizuály na základe pravidiel zlatého rezu či zlatej špirály predurčené na úspech. Ich základom je kompozícia pozostávajúca zo správneho balancu medzi jednotlivými prvkami, ich proporciami či kontrastom. Kde všade možno zlatý rez využiť?

 

Rozmiestnenie layoutu grafického návrhu pomocou zlatého rezu

Grafickí dizajnéri či webdizajnéri a návrhári vedia, že použitím zlatého rezu získajú pozornosť návštevníka webstránky alebo potenciálneho zákazníka pri prezeraní si vytlačeného reklamného plagátu. Nápomocný je napokon i pri určovaní rozmerov. Stačí, ak ich výslednú veľkosť vyrátate v pomere 1:1,618. Následné rozmiestnenie prvkov (obrázky, písmo, buttony k výzve, ale i prázdne miesto), ktoré podlieha diagramu zlatého rezu, prepovedá výslednému dizajnu (či už webstránke alebo grafickému návrhu tlačovín) záujem diváka.

 

Využite zlatý rez pri tvorbe loga a jeho umiestnení v rámci propagačných materiálov

Logá spoločností Twitter či Pepsi si zrejme vybavíte takmer okamžite. Áno, platí že v jednoduchosti je krása. Avšak, i zakomponovaný zlatý rez či zlatá špirála. Podobne je to aj v prípade, ak vytvárate dizajn pre propagačné materiály ako napríklad vizitky, či reklamný banner. Chcete, aby zákazníkov oslovil a chtiac-nechtiac sa vryl aj do ich podvedomia? V tom prípade skôr, než si necháte vizitky vytlačiť, navrhnite dizajn s umiestnením loga priamo v strede zlatej špirály.

zlatý rez pri fotení

Kompozícia fotografií a obrázkov. Poznáte pravidlo tretiny?

Ak plochu obrázka alebo objektív fotoaparátu rozdelíte na tretiny, získate predstavu o ideálnych miestach, kam nasmerovať pozornosť a umiestniť najdôležitejšie prvky v rámci kompozície. Pomer 1:0,618:1 je kľúčový pre rozdelenie po horizontálnej i vertikálnej osi. Body, v ktorých sa pomyselné deliace čiary pretnú, určujú presné miesta, kam je vhodné zakomponovať najvýznamnejšie objekty, na ktoré chcete poukázať.

Zlatý rez, Fibonacciho rad či zlatá špirála sú skutočne obdivuhodné zákonitosti, ktoré nás, možno často i nevedomky, obklopujú v takmer každej oblasti nášho života. Tak prečo ich nevyužiť aj pri tvorbe dizajnu, grafických návrhov, loga či propagačných materiálov skôr, než sa ich rozhodnete odoslať na tlač?

Potrebujem kvalitnú tlač